Ha az ördög mozgolódik, annak a jele, hogy nincs megelégedve. Inkább az nyugtalanítson bennünket, ha csendben van. 
* * *
- Padre, én nem hiszek Istenben! - Isten azonban hisz benned, fiam. 
* * *
- Padre, én nagyon sokat vétkeztem, nekem már nincs reményem! - Fiam, Isten szüntelenül nyomában van a legmakacsabb lelkeknek: te túlságosan sokba kerültél Neki, mint hogy magadra hagyjon. 
* * *
A szeretet minden erénynek a királynője. Amint a nyakláncon egyetlen szál tart össze minden gyöngyszemet, éppígy a lelki életben valamennyi erényt a szeretet egyesít. Ha a szál elszakad, a gyöngyszemek szétszóródnak, így ott is, ahol nincs szeretet, az erények elforgácsolódnak és összesorvadnak. 
* * *
A könyvekben keressük Istent, az imádságban megtaláljuk Őt!