A világon semmiért se hanyagolja el a mindennapi szentáldozást!

Megvetéssel nézzen minden kételyre, amely ezzel kapcsolatban megtámadja...
Amíg az ember nem biztos abban, hogy súlyos bűnt követett el, nem kell távol tartani magát a szentáldozástól.* * *

Padre Pio a legcsekélyebb hanyagságot sem tűri el az Eucharistiát megillető tiszteletben. Az "éppen csak" módon végzett térdhajlítások, az olyanféle gyors "látogatások, melyek tisztelik a szenteket és megfeledkeznek a Királyról", a tabernákulum előtti kevésbé korrekt magatartás: mindez az ő szemében súlyos sérelmet jelent a valláserkölcsre, de az "isteni foglyot" megillető szeretetre nézve is.

* * *