Szentek és angyalok

Pió atyáról, történetéről, csodáiról, imáiról szól a blog. Ismerjük meg Őt a Misztikus Szentet!

A te legszebb Hitvallásod az

 

A te legszebb Hitvallásod az,

ami a sötétség kellős közepén

hagyja el ajkadat, az áldozatban,

a jó iránti fáradhatatlan törekvésben.

Mint a villám töri át lelked sötétségét,

hogy a tenger hullámainak

csapkodása közepette felemeljen

és Istenhez vezessen.

 

 

 


A legeslegfőbb jó

Joseph Hämmerle személyes élménye alapján írja: Midőn Padre Pio az oltárhoz lépett, már túl volt az Úr megostorozottságának és tövissel való koronázásának haláltusáján! Teljesen kimerülten, összegörnyedve lépett fel – két társa támogatásával – az oltár lépcsőjén. Oly gyenge volt, hogy még az áldásosztásnál is tartaniuk kellett a karját. A bűnbánatnál, vérző kezével verdeste sebes mellét s imádkozott, de hogyan…?!

Megrázó élmény volt. Értünk könyörgött, bűnösökért! A Golgotánál átváltozott az arca. Szemei azt tükrözték, mintha az égben lett volna. Isten dicsőségét tükrözte (mint Mózes, mikor lejött ahegyrôl). (Egy rendőrfőnök megkérdezte tőle: Ki van jelen körülötte misézés közben?

Pio atya válasza ez volt: „Az egész Mennyország!” A kíváncsiskodó még tovább érdeklődött: És ilyenkor hol van a Szűzanya? Padre Pio csodálkozó tekintettel válaszolta: „Hol másutt, mint Szent Fia mellett!”) A hívek kéréseinél – kihasználva az alkalmat –, több, mint fél órán át könyörgött. A közelállók hallhatták is esedezését: „Nem, nem… hiszen megígérted…” vagy: „Igen, igen… jó, jó…”Hogy mi zajlott le ilyenkor Pio atya lelkében, le lehetett olvasni az arcáról. Olyan volt a tekintete, mint egy „áldozati bárányé”, mert önmagát adta az „Isten Bárányához”! Odaadása nem egyszerűen szertartásosság volt, hanem valódi áldozat!

Padre Pio egyszer megvallotta, hogy Isten soha egyetlen kérését sem utasította el, melyet szentmiséjében kért! Oh, és mennyi mindent esdett ki testvéreiért, és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Egyszer maga mondta: „A falu felől a kolostorba vezető úton több szenvedő lélek jön, mint eleven zarándok!”Egy magas rangú katonatiszt megkérdezte tôle: Atyám, árfúrt lábain hogyan tud oly soká állni? Az atya így válaszolt: „Nem állok! A szentmise alatt keresztre vagyok feszítve Krisztussal!”Pio atya falfehéren, félig lehunyt szemmel – mintha vala, mi erősfénytől megvakult volna –, szinte a föld fölé emelkedve celebráltaszentmiséjét.

Teste néha teljes mozdulatlanságba dermedt, máskor elnémult egypercre anélkül, hogy a hívekről tudomást szerzett volna. Látható módon, valami mély megrendülés kerítette hatalmába, s arcára kiült a fájdalom. Időnként szorongva oldalvást tekintett, mint aki nagyon aggódik egy (láthatatlan) személyért. Olykor megérintette homlokát, mintha a töviskoronát igazította volna. Közben hosszú percek teltek el, a szívdobbanás-, vagy a hulló vércseppek ütemére! Hirtelen azonban, mintha átléptünk volna az örökkévalóságba, – érzékelhetôen –, valami hatalmas misztérium valósult meg. A kereszt misztériuma, mely szinte kicsúszott a mért idő korlátaiból, s mindez akkor, amikor ez a meggyötört ember eggyé lett Istennel! Mintegy az „örökkévalóság kapujában” álltunk, se itt, se ott. Felfoghatatlanul ugyan, de az oltár az utolsó vacsora és a Kálvária színhelyévévált egy időben, és mi részt vehettünk a Szentmisén és az áldozaton, mely most egyetlen fogalommá vált: szentmiseáldozat! Nyugtalan, és álhatatlan lelkünk számára, túlságosan elhalványult igazság ez! Szinte mindannyian éreztük azt a – mindent átható – hálát és áhítatot, mely az Ostya megtörésénél sugárzott az oltártól, mikor akehelybe hulló ostyadarab egyesült, mint Test és Vér, – értünk adott drága bér! Ez a feltámadás pillanata!… Isten Báránya, ki elveszed avilág bűneit, irgalmazz nekünk! – esdekeltük valamennyien. És íme, – Pio atya – ujjai közt tartja Kenyérré lett Istenét! Közben keskeny vércsíkok folytak végig kezén. Vonásai egy pillanatra felengedtek, és arca örömtől vált fénylővé.

Ó, hófehér Ostya, csöpp búzakenyér! Néha mosoly is megjelent ajkain, és szelídséget tükröző szemei végtelenül gyengéden simogatták az elrejtezett Édes Üdvözítőt! Az atyának olyan volt a tekintete, mint aki keresztül lát a „látszaton”. Maga Pio atya írta egy levelében: Valahányszor a legeslegfőbb Jó birtokában vagyok (Eucharisztia), olyan méreteket ölt bennem a boldogság, hogy már kérnem kell Jézust: elég, ezt már alig tudom kibírni! Amikor az atya – vérző, remegő kézzel – felmutatta Isten Bárányát: Íme…! Az embereken végigfutott a megrendültség. Sokak elszoruló torkán kiszüremkedett a könyörgés: Uram, irgalmazz…, és újabb könnyek tolultak a szemekbe.

Szinte érezni lehetett, hogy a halált legyőző Emberfia dicsőségétől megrendült az egész teremtett világ…, és csend,döbbent, hálatelt csend honolt a templomban.Mi csak álltunk – akár csak a vakok –, úgy álltunk a „látó” körül!Most már érthetô, hogy miért vonzza Padre Pio miséje a tömegeket,nem törődve, az ezt meg nem tapasztalt, öntelt, távolról gáncsoskodókkal! A kritikusok, kik azt állítják, hogy „egy a Szentmise!” azt válaszolhatjuk: bizony igaz, az áldozat és a kegyelem értéke szerint valóban! De sajnos nem a közáhítat, és a személyes megérintettségek mértéke szerint!

Feedek
Megosztás
Legfrissebb hozzászólások
 • Ménesi Krisztina: A fenti Barsi Balázs-idézet Pio atya levelei magyar kiadásának ajánlása. A kötet itt rendelhető meg:
  http://kegytargybolt.laudate.hu/mecs-csaladkozosseg-m-69.html
  (2015-05-25 21:08:09)
  Pio atya levelei
 • njsarolta: @: Egyetértek Juzzie! Tökéletesen ráhangoló, csodálatos imádság!!
  Köszönöm, máris beillesztettem a blogba az ajánlott videót.
  (2014-04-10 23:47:17)
  Adoro te devote
 • Juzzie: Ez annyira szép, hogy el sem lehet hinni...

  Ezt a videót ajánlom hozzá:
  https://www.youtube.com/watch?v=L2xX8tWaTx4

  Egy brazil ferences szerzetes fiatal énekli.
  A versszakokat előbb latinul majd portugálul.
  (2014-04-10 19:21:18)
  Adoro te devote
 • Forgiona: Ez nem Pio atyától származik!!
  (2014-02-07 09:32:57)
  Próféciák, melyeket Pió atya kapott
 • njsarolta: @njsarolta:
  Urunk kérjük, add meg Katalinnak boldogító látásodat, az itt maradottak szívébe adj, békét, mert tied a hatalom, és a dicsőség mindörökkön örökké, ámen!
  (2014-02-05 00:04:20)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: @:
  Vigasztaló Isten! Te vagy örök oltalom. Adj Uram örök nyugodalmat Katinak!
  Az élőknek Istenem adj vigasztalást! Jézus Krisztus nevében kérjük. Ámen!

  Segítünk imádkozni, veled együtt mondjuk a kilencedet Katiért és Pisti öccse megtéréséért!


  (2014-02-04 23:39:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: @: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:18:33)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • Nonn Katalin: Dicsérjük az Urat!
  Pio aty 1994 márciusa óta segit. Ő kezdte...
  Most nagy gyász ért, és ő 40 nappal előbb figyelmeztetett, erősitsem az imáimat és ne legyek hanyag és szétszórt.Nagyon szigoru levelet kaptam a szivembe Tőle.
  Kevéssé figyeltem rá.40 napos imára is hivott a Szüzanya szándékára.Jol-rosszul elvégeztem, áldozásokat is Anya szándékára, de a csodás kilencedet csak napi egyszer, és másfele figyelve 40 nap után a rola kapott A5-ös fénykép, amit kaptam eltünt. Azóta sincs meg.Mégis bizom Benne. A levele után áldást kaptam tőle, hátha mégsem végleg hagyott el.Most elkezdem a kilencedet a leirtak szerint.53 éves idegbeteg lányom karácsonykor meghalt. Kati a neve. Segitsetek imádkozni érte és hitetlen öccséért pistiértk Köszönöm Katiklára FVR
  (2014-02-03 15:15:54)
  Ellenállhatatlan kilenced
 • njsarolta: Kedves Judit! Pont ugyanabban az évben születtünk mindketten. Ennek nagyon örülök és köszönöm őszinte vallomásodat. Pio nekem is kedvenc szentem. De amikor Pioról és csodálatos képességeiről olvasunk beszélünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy ne az emberre figyeljünk, hanem az Atyára, akitől kapta ezt a képességét. A csoda bizony nem öncélú, Jézus földi élete során sem volt az, ezáltal dicsőítette meg az Atyát, vagyis Istent.
  Szeretnék vigasztalót mondani Neked, hogy békesség költözzön a szívedbe. Azon még nem gondolkodtál, hogy esetleg Pio atya visszaüzent volna Nektek, hogy édesapádat már várják odafönt? Az imára nem Istennek van szüksége, hanem nekünk,mit is mondott Pio? "Imádkozz, remélj és ne aggodalmaskodj." Még most sem késő elkezdeni imádkozni édesapádért és szentmisét felajánlani. Amit a gyónásról mondtál, az olyan aranyos. Szeretettel meghívlak, gyere velünk Rotondói lelki zarándoklatunkra, igaz virtuálisan, de hiszem, hogy Pio most még többet tehet értetek, értünk, mint életében. Éppen most fordulunk a célegyenesbe Pio kilencedével. Gyere, várunk itt: http://lelki-zarandoklat-rotondo.blogspot.hu/
  (2013-10-22 01:16:36)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
 • Judit: 1965-ben meghalt az edesapank. En 13 eves voltam, hugom 12 eves, legkisebb hugom 1 eves. A halala elott ot eveg sulyos beteg volt, majd otthon haldoklott. Nem imadkoztunk, anyukam evangelikus volt, de nem jart templomba. 33 eves elmultam amikor eloszor hallottam Pio atyarol. Ma is osszecsavarja a szivemet a szomorusag, hogyha tudtunk volna rola, ha irtunk volna neki, hozzank is eljott volna es meggyogyult volna az edesapank. Meggyozodesem.
  Minden tortenet amit rola hallok egyszerre tolt el orommel, vidamsaggal es mely szomorusagal, nem talalkozhatok vele. Szeretnek nala gyonni, Sot azt sem bannam ha adna egy pofont.
  (2013-10-21 21:44:34)
  Vallomások a San Giovanni Rotondó-i archívumokból:
Köszönöm a hozzászólásokat

Mindenkinek köszönöm a hozzászólását, köszönöm a korrigálásra vonatkozó jó szándékú jelzéseit.

+ + + 

 

Jézus megígérte és meg is tartja: "S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” Mt 28.20

Pio atya imája

Paratus sum, Domine!

Készen vagyok Szívemmel, lelkemmel készen vagyok;
Uram, minden úgy történjék, ahogy
Te akarod!

Ha azt akarod, legyek egészséges!
Ám vállalom a fájdalmat, kínt, betegséget...
Éljek, ha éltetsz, de örömmel meghalok,
Ha ez akaratod!

Vidám leszek - és úgy szenvedek;
Mindent, mindent százszor elviselek
Erted, mert szeretsz - és ez szent
Akaratod!

Tied vagyok, Uram, testestül-lelkestül,
Egész énem Tehozzád menekül...
Szíved a bölcsőm, melyben elringhatok,
Ha úgy akarod!

Feláldoztad Magad. Értem vagy Áldozat,
Hadd legyek én is áldozat Miattad!
Hadd legyek, én legyek a Te hasonmásod,
És mindent úgy teszek, ahogy Te kívánod.

 

Pio atya imádságai


Pio imája

Ó Jézusom, add nekem a te erődet, mikor szánandó természetem fellázad a bajok ellen, melyek fenyegetik, hogy szeretettel fogadhassam földi számkivetésem gyötrelmeit és szorongatásait. Minden erőmmel csatlakozom érdemeidhez, fájdalmaidhoz, vezeklésedhez, könnyeidhez, hogy veled együtt dolgozhassam az üdvösség művén, és legyen erőm menekülni a bűntől, mint a halálküzdelmednek, véres verejtékednek és halálodnak egyetlen okától. 


Rombold le bennem mindazt, ami visszatetsző előtted, és a te szent szereteted tüzével nyomd szívembe minden szenvedésedet. Karolj át olyan bensőségesen, oly erős és édes öleléssel, hogy soha ne hagyjalak egyedül kegyetlen gyötrelmeidben. 

Csupán egyetlen pihenőt kívánok: a te Szíveden. Egyetlen dolog után áhítozom csak: részt venni szent Haláltusádban. Bárcsak megrészegülne lelkem véredtől, és táplálkozna fájdalmad kenyerével. Ámen.

Címkefelhő
Pio és a rózsafüzér

Tudjuk, hogyan nevezte Pio atya a

rózsafüzért: fegyver.

Rendkívüli erejű fegyver a

Sátán ellen.

Egyszer egy ördögűző  tanúja volt

annak, amint a démon azt mondta:

"Minden Üdvözlégy olyan,mint egy

korbácsütés a fejemre; ha a

keresztények tudnák, hogy milyen erős

a rózsafüzér, végem volna".

Powered by Blogger.hu